Tagvinduer i støbejern med koblet ramme og isoleret karm
 

I 2010 videreudviklede GH Holbæk Jernstøberi A/S sine støbejernsvinduer til et nyt idekoncept fra arkitekt maa Hans Geyer - et koblet tagvindue i støbejern. Konceptet blev realiseret gennem støtte fra Real Dania-www.realdania.dk og produktionen gennemført af GH Holbæk Jernstøberi, et kundestøberi og videncenter, som har specialiseret sig i at fremstille støbejernsemner til brug ved renovering af fredede og bevaringsværdige ejendomme.

Med focus på energibesparelse, bæredygtighed og funktionel brugervenlighed fremstilles og udbydes idag et tagvinduesprodukt , som på energisiden er udviklet i samarbejde med DTU Byg. Vinduet er testet - Teknologisk Institut til en U værdi, der ligger på niveauet 1,7 og 2,0 W/m2K. Det har været målet at få energitestet hele vinduet for at den sande Uværdi. Det har betydet at Teknologisk har udført testberegninger både på karm og oplukkelig ramme samt glasset. Det er den samlede Uværdi af disse 3 dele der giver den sande Uværdi. Den påkoblede aluramme fra Aludesign. Aludesign producerer som standard A-mærkede forsatsløsninger og har et tæt samarbejde med Slots og ejendomsstyrelsen som leverandør til Danmarks kirker, herregårde og slotte.  

Det koblede støbejernsvindue er godkendt af Kulturarvstyrelsen til brug ved ombygning af tagetager til beboelse og kontorer i fredede og bevaringsværdige huse.

kob_vin_komp

Herover vist et split view af det koblede støbejernstagvindues dele

Som udgangspunkt er vinduet det oprindelige støbejernstagvindue. Vinduet fremstår uændret set udefra i overenstemmelse med kulturarvsbestemmelserne for fredede og bevaringsværdige bygninger. Støbejernskarmen er isoleret med 20mm og den oplukkelige ramme i støbejern er forsynet med en patenteret aluminiumsramme med 4 mm energiglas, udviklet og patenteret af firmaet Alu Design - www.aludesign.dk. Den koblede aluminiumsramme er hængslet direkte på den oplukkelige støbejernsramme og kan klappes ud for rengøring.

Der udbydes en serie af tagvinduer på 4,6,9 og 12sten - 12 stenvinduet er godkendt som brandåbning - Serien fremstilles med støbte inddækninger til tage beklædt med naturskifer samt tage beklædt med Gl Dansk vingetegl eller JP Håndstrøgen vingetegl fra Monier - www.monier.com. Hvad angår andre typer teglsten kan disse også bruges, men der skal beregnes tid til tilpasning ved montering.

Overflade behandling 
Tagvinduerne leveres som standard i farven Pearl Grey. En vejrbestandig maling, der er udviklet af malerfirmaet Alcoat - www.alcoat.dk. Andre farver kan leveres efter ønske. 

Metalisering som overfladebehandling leveres også. Forsvarets huse på Christiansø ligger udsat ved havet. Her var det indlysende at de nye jernvinduer forsvaret bestilte hos GH Holbæk Jernstøberi A/S skulle metaliseres. 

Nogle gamle støbejernstagvinduer kræver ikke udskiftning men blot renovering. GH Holbæk Jernstøberi har god erfaring og ekspertise til at kunne tilbyde dette restaureringsarbejde bla via samarbejde med arkitektfirmaerne Fogh & Følner og Nebel & Olesen. 

Andre typer støbejernsvinduer
Det er muligt at bestille andre typer koblede tagvinduer i støbejern . Eks.vis ovale eller runde tagvinduer eller større ataliervinduer. Ved efterspørgsel på tagvinduer efter specialmål, skal der påregnes udgift til modelfremstilling.

Herunder kan produktblade til de koblede tagvinduer som ikke kræver ny model samt diverse vejledninger downloades. 


VINDUER TIL TEGLTAGE :

12 sten til Gl Dansk vingetegl side 1

12 sten til Gl Dansk vingetegl side 2

4,6,9 sten til Gl Dansk vingetegl side1

4,6,9 sten til Gl Dansk vingetegl side 2

 

12 sten til Håndstrøgen-JP-Binder side 1

12 sten til Håndstrøgen-JP-Binder side 2

4,6,9 sten til Håndstrøgen-JP-Binder side 1

4,6,9 sten til Håndstrøgen-JP-Binder side 2

 

 

VINDUER TIL SKIFERTAGE :

12 sten skifer side 1

12 sten skifer side 2

4,6,9 sten skifer side 1

4,6,9 sten skifer side 2